KIND's Work in Poland

June 10, 2024

Thumbnail KIND in Poland

KIND has worked in Poland since 2022. We work through a combination of a dedicated KIND staff attorney (based in Lublin) and a partnership with ELIL Poland to provide legal information and representation to unaccompanied and separated refugee and migrant children in Poland.

KIND provides access to free high-quality and child-friendly legal information, advice, and representation in courts for unaccompanied and separated refugee and migrant children in Poland. This includes children displaced from Ukraine as well as children on the move into Poland from other parts of the world including Sudan, Nigeria, Egypt, Iran and Iraq.

Learn More

Praca KIND w Polsce

Praca KIND w Polsce

KIND działa w Polsce od 2022 roku, gdzie pracujemy poprzez zaangażowanie naszego dedykowanego prawnika KIND (z siedzibą w Lublinie) oraz w ramach
partnerstwa z organizacją ELIL Polska, tak aby zapewnić pomoc i reprezentację prawną nieletnim uchodźcom i migrantom, którzy przebywają w Polsce bez opieki lub którzy są oddzieleni od rodziny.

KIND zapewnia bezpłatne, wysokiej jakości i przyjazne dzieciom informacje prawne, porady oraz reprezentację w sądach dla nieletnich uchodźców i migrantów, którzy przebywają w Polsce bez opieki lub oddzieleni są od rodziny. Taka pomoc obejmuje dzieci przesiedlone z Ukrainy, a także dzieci przybywające do Polski z innych części świata, w tym z Sudanu, Nigerii, Egiptu, Iranu i Iraku.

Ucz się więcej